Vifua vya Maji na Visichoshikamana na Moto - vimekadiriwa ½ saa